sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
DEE GROUP
Hotline
0978.093.872 - 0936.536.269

ZALO
- 0978.093.872

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa

Vận Tải Biển Nội Địa
Vận Tải Biển Nội Địa
Vận Tải Biển Quốc Tế
Vận Tải Biển Quốc Tế
Vận Tải Container
Vận Tải Container
Vận Chuyển Đa Phương Thức
Vận Chuyển Đa Phương Thức

Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hải Quan

Tư Vấn XNK
Tư Vấn XNK
Dịch Vụ Lấy Mẫu, Kiểm Tra, Hun Trùng...
Dịch Vụ Lấy Mẫu, Kiểm Tra, Hun Trùng...
Dịch Vụ Xin Giấy Phép CO, CQ...
Dịch Vụ Xin Giấy Phép CO, CQ...
Thủ Tục Hải Quan
Thủ Tục Hải Quan

Dịch Vụ Giao Nhận - Kho Bãi

Dịch Vụ Kho Bãi
Dịch Vụ Kho Bãi
Dịch Vụ Giao Nhận Kiểm Đếm
Dịch Vụ Giao Nhận Kiểm Đếm