Doanh nghiệp vận tải biển báo lãi cuối năm

Nhiều doanh nghiệp vận tải biển đang liên tục báo lãi trong những tháng cuối năm khi lượng hàng hoá thông qua cảng biển tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, khó khăn về chi phí nguyên liệu, chính sách xuất khẩu nghiêm ngặt của một số nước vẫn đang là rào cản lớn mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt trong thời gian sắp tới.

Leave Comments

0978.093.872
0978.093.872